Service av ventilationsanläggningar & värmeanläggningar.

Löpande underhåll

Med ett löpande underhåll och service på ventilationsanläggningar, värmeanläggningar och kylanläggningar ser vi till att din anläggning är driftsäker, ger rätt klimat och är energieffektiv. Våra kunniga servicetekniker har kunskap om den senaste tekniken på området och ser till att er anläggning håller år efter år.

Prioriterad service

Vi erbjuder service på av oss installerade anläggningar, men också på anläggningar som vi inte installerat. Genom att anlita oss för service kan du också vara säker på att anläggningen fungerar optimalt.

Som avtalskund hos oss får du en prioriterad service som säkerställer driften av din anläggning och förenklar vardagen.