KlimatReglering installerar ventilation, kyla och värme.

Vi installerar

Vi har många års erfarenhet av installation av ventilationssystem och olika system för kyla och värme. Vi installerar ventilationsanläggningar, kylanläggningar och värmeanläggningar åt dig med hyresfastigheter eller fabrikslokaler och bostadsrättsföreningar över hela Skåne.

Lång erfarenhet

Våra ventilationstekniker har lång erfarenhet av olika fabrikat på marknaden och hjälper er med installation och igångsättande av ert nya system.