KlimatReglering AB är ett ventilationsföretag i Malmö som erbjuder heltäckande lösningar som skapar ett bra inomhusklimat.

Ventilations- och kylentreprenader

Företaget startades 1989 med inriktning på service på ventilations-, värme- kylanläggningar. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet och utför idag även installation. Vi erbjuder lösningar med energioptimering i fokus och utför ventilations- och kylentreprenader i hela Skåne.

Personlig kontakt och trygghet i projekten

På KlimatReglering finns ett stort tekniskt kunnande och en blandad erfarenhet som tillsammans utgör grunden för företaget. Som en stabil samarbetspartner erbjuder vi en personlig kontakt och trygghet i projekten. Vi vet vilka lösningar som fungerar och kan erbjuda dig lösningar som optimeras till just din verksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning av våra medarbetare så att de är up-to-date med den senaste tekniken på marknaden.